TIETOA YHDISTYKSESTÄ

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Auto-Alan Veteraanit ry  ja sen kotipaikka on
Tampereen kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Tampereen kaupungissa ja
sen lähiympäristössä autoliikenteen parissa työskennelleiden tai muuten
sen hyväksi toimineiden henkilöiden ja yhteisöjen kesken, kerätä ja tallettaa
tärkeää aineistoa autoliikenteen synnyn alkuajoilta ja sen myöhemmästä
kehityksestä, edistää jäsenten välistä yhteydenpitoa, sekä antaa tietoa alan
muutoksista ja kehitysnäkymistä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen
autoliikenteen parissa tai muuten sen hyväksi toimiva
tai toiminut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka
yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

 

Toimintaan sisältyy:

-KUUKAUSIKOKOUKSET
-RETKET
-ESITELMÄT
-YHDESSÄOLOA
 

 

 

Pirkanmaan Auto-Alan Veteraanit ry:n hallitus on 18.1.2011 kokouksessa päättänyt suostua Suomen Linja-autohistoriallisen
Seuran (SLHS)
puheenjohtajan Jari Kurkisen ehdotukseen yhteisöjäsenyydestä. SLHS ja Pirkanmaan Auto-Alan Veteraanit olisivat vuoden
2011 alusta lukien toistensa kannattaja-/yhteisöjäseniä.

Keskinäiset kannatusmaksut määritellään samansuuruisiksi ja kuitataan keskenään saaduiksi, jolloin kumpikaan sopijapuoli ei laskuta toisiaan.

SLHS:n sääntöjen mukaan yhteisöjäsen saa kaksi (2) jäsenkorttia, jotka se voi nimetä haluamilleen henkilöille. Kaikki SLHS:n jäsenedut ovat näiden
henkilöiden käytössä.

Lisäksi Pirkanmaan Auto-Alan Veteraanit saa ilmaisen mainoksen/ilmoituksen kerran vuodessa Hetku-lehteen ja linkin SLHS:n kotisivuilta meidän
kotisivuillemme. Autoveteraanien kotisivuilta on myös linkki Suomen Linja-autohistoriallisen Seuran kotisivuille.

Lyhyesti 'sisarseurastamme':

Suomen Linja-autohistoriallinen Seura on 1978 perustettu, kaksikielinen, valtakunnallisesti toimiva linja-autoalan harraste, historia- ja kulttuurijärjestö.

Henkilöjäseniä on noin 1200 ja toimintaa tukee 108 yhteisöjäsentä, jotka ovat linja-autoyrityksiä tai liikennealan kattojärjestöjä. Yhdistyksellä on
32 linja-autoa. Toiminta on jaettu 22 osastoon, joista vastaa tehtävistään innostunut paikallinen aluepäällikkö.