Tietosuojaseloste

    1.1.2022
    Asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste

 • Rekisterin ylläpitäjä
  Nimi:                            Pirkanmaan Auto-Alan Veteraanit ry / Jorma Penttilä
  Y-tunnus                       1512176-1    
  Osoite:                           Tuomiokirkonkatu 14 A 5
  Postinumero:               33100
  Postitoimipaikka:        Tampere
  Puhelinnumero:           0500 507 017
  Sähköpostiosoite:        jorma.penttila@lansilinjat.fi
 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Yhdistys:                       Pirkanmaan Auto-Alan Veteraanit ry
  Nimi:                              Liisa Liikamaa
  Osoite:                           Puustellinkatu 1 A 16 
  Postinumero:               33710             
  Postitoimipaikka:       Tampere
  Puhelinnumero:          050 314 0490
  Sähköposti:                  liisa.liikamaa@gmail.com 

     Rekisterin käyttöoikeus myönnetty myös henkilölle: 

     Nimi:                              Leila Eriksson
     Osoite:                           Tuurnankatu 14 D 17
     Postinumero:                33270
     Postitoimipaikka:        Tampere
     Puhelinnumero:           0400 869 460
     Sähköpostiosoite:        eriksson.leilam@gmail.com

 • Rekisterin nimi
  Pirkanmaan Auto-Alan Veteraanit ry:n jäsenrekisteri 
 •  
 • Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus
  Kerättäviä henkilötietoja käytetään rekisteröidyn jäsenistön kanssa tapahtuvaan yhteydenpitoon ja informointiin. 
 •  
 • Rekisterin tietosisältö
  Jäseniltä kerätään yhdistyksen jäsenrekisteriin nimi- ja osoitetiedot, syntymäaika, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
 • Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään silloin kun henkilö hakee jäsenyyttä. Jäsenet ilmoittavat myös mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle.
 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Pirkanmaan Auto-Alan Veteraanit ry ei jaa tietoja ulkopuolisille.
 • Tietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun jäsen on rekisterissä: henkilö eroaa tai kuolee ja jos yhdistyksen toiminta lopetetaan.
 • Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteriä säilytetään sähköisessä jäsenrekisterissä, joka on salasanalla suojattu.
 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjausta.
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin kerätyt tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjausta tiedottamalla siitä jäsenrekisterin pitäjälle.