Yhdistys

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Auto-Alan Veteraanit ry ja sen kotipaikka on
Tampereen kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Tampereen kaupungissa ja
sen lähiympäristössä autoliikenteen parissa työskennelleiden tai muuten
sen hyväksi toimineiden henkilöiden ja yhteisöjen kesken, kerätä ja tallettaa
tärkeää aineistoa autoliikenteen synnyn alkuajoilta ja sen myöhemmästä
kehityksestä, edistää jäsenten välistä yhteydenpitoa, sekä antaa tietoa alan
muutoksista ja kehitysnäkymistä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen
autoliikenteen parissa tai muuten sen hyväksi toimiva
tai toiminut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka
yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Toimintaan sisältyy:

KUUKAUSIKOKOUKSET
RETKET
– ESITELMÄT
– YHDESSÄOLOA
KEILAUSKERHOTOIMINTA